UW GEZIN


EIGENDOMSRECHT EN ZAKELIJK RECHT


Huurgeschillen


In een procedure voor het Vredegerecht staan wij U bij om achterstallige huurgelden te innen, uw nalatige huurders uit huis te zetten, schadevergoeding te vorderen voor de huurschade,…

 

Problemen wegens gebreken aan de huurwoning of inzake de woningkwaliteit kunnen een invloed hebben op de huurovereenkomst en noodzaken tot juridische actie.

Kantoor Wakken

Kasteeldreef 9

8720 WAKKEN


advocaten@dewever-vandevelde.be

tel. 056/60.10.70

Kantoor Sijsele (Damme)

Stationsstraat 26

8340 SIJSELE-DAMME


advocaten@dewever-vandevelde.be

tel. 050/37.07.77


Copyright © All Rights Reserved

Disclaimer & Privacyverklaring