VISIE

Wij hechten veel belang aan het persoonlijk contact met onze cliënten.  Wij staan dicht bij onze cliënten met wie we een vertrouwensrelatie opbouwen.


Daarom is een persoonlijke inleidende consultatie op kantoor ter kennismaking een must. 


Een nuchtere kijk op en bespreking van de probleemsituatie verruimt bovendien de visie om tot een doelgerichte oplossing te komen. 


Het kantoor DEWEVER & VAN DE VELDE maakt er een punt van om haar cliënten op de hoogte te houden van de vooruitgang in het dossier. 


Moeilijke probleemsituaties worden persoonlijk besproken en toegelicht.

Het objectief van het kantoor is kwalitatieve dienstverlening: oplossingsgericht met oog voor creativiteit en efficiëntie.


Goede afspraken zijn heel belangrijk. Wij geven U transparantie omtrent tijdsbestek, kosten en erelonen.


Wij zijn gedreven advocaten en medewerkers,die de nodige ervaring opbouwden in de diverse materies, doch tevens vertrouwen op de logica en een pragmatische of bemiddelende aanpak waar nodig.


Kantoor Wakken

Kasteeldreef 9

8720 WAKKEN


advocaten@dewever-vandevelde.be

tel. 056/60.10.70

Kantoor Sijsele (Damme)

Stationsstraat 26

8340 SIJSELE-DAMME


advocaten@dewever-vandevelde.be

tel. 050/37.07.77


Copyright © All Rights Reserved

Disclaimer & Privacyverklaring