UW GEZIN


Buitencontractuele aansprakelijkheid


Wij staan U bij bij de afhandeling van schadegevallen losstaand van enige contractuele relatie:


-U lijdt schade ten gevolge van een fout of nalatigheid van een derde.

-Uw kinderen hebben schade veroorzaakt

-Uw huisdier heeft schade veroorzaakt

-U bent het slachtoffer van een plotse beweging van een dier,...

-...

Kantoor Wakken

Kasteeldreef 9

8720 WAKKEN


advocaten@dewever-vandevelde.be

tel. 056/60.10.70

Kantoor Sijsele (Damme)

Stationsstraat 26

8340 SIJSELE-DAMME


advocaten@dewever-vandevelde.be

tel. 050/37.07.77


Copyright © All Rights Reserved

Disclaimer & Privacyverklaring